SHARE

„Политиците ни нямат никакъв опит да управляват държава в условията на демокрация. По-лесно е в диктатура с пищова.“  д-р Желю Желев, президент на Репубика България (1990 – 1997)