SHARE

В пространство се носи слух, че България няма ползи от Европейския съюз, защото парите, които получаваме по програмите на ЕС за подпомагане на бизнеса и изграждане на проекти, са по-малко от вноската, която правим към съюза всяка година.

Това не може да бъде по-невярно. През всички години вноските, които прави страната ни, са значително по-малки от заделените от ЕС средства.

През 2015 г. България е внесла общо 450 милиона евро – най-голяма част от тях са от годишната вноска в размер на 1% от брутния национален доход (БНД) на всяка страна (за България през 2015 г. това са 332,9 милиона евро).

За сметка на тях Европейската комисия е изразходвала 2,7 милиарда евро за страната ни само през 2015 г. Подобно е и съотношението през всички години. Нещо повече, страната ни може да получи много повече пари, ако по-успешно усвоява средствата, заделени по оперативни програми.

Screen Shot 2017-01-19 at 11.48.18 AM

Така за 2015 г.  страната ни е получила 2,3 милиарда евро повече, отколкото е внесла в ЕС. И балансът винаги е бил положителен за страната ни от началото на нейното членство в съюза.

Screen Shot 2017-01-19 at 11.08.43 AMДруги страни като Германия – чиято вноска в бюджета на ЕС е най-значителна – имат отрицателен баланс, като този на Берлин е 14,3 милиарда евро.

Също така основната финансова полза от членството ни в ЕС не е от програмите на Европейската комисия, а от участието ни в единния пазар на ЕС, който включва свободата на придвижване на блага, услуги, хора и капитал в ЕС.

От нея българската икономика и бизнесът печелят стократно повече, тъй като имат свободен достъп до европейския пазар, а за същата 2015 г. 64,2% от износа на България е към останалите членки на ЕС по данни на Евростат. Членството също така ни позволява да участваме във взимането на политически решения във все по-тясно интегриращия се съюз.

SHARE