SHARE

Успех на новата демократична коалиция „Демократична България“!

Като ветеран в демократичното движение се изкушавам да пожелая да се случат няколко неща , за да се избегне съдбата на предните опити за обединения:

1. Обединение около обща визия за България и програма от не повече от 10 важни цели за промяна на публичния сектор. За всичко останало да се търси компромис без силово налагане на възгледи – напротив, да се създаде демократичен коалиционен механизъм за свобода на мненията, но и за дисциплина за изпълнение на общи решения.

Не трябва да се допускат фалшиви дебати от типа либерализъм-консерватизъм, когато at stake е запазване на либералната демокрация и конституционните права на гражданите.

2. Ясно лидерство и носене на отговорност – да не се допуска опитът на РБ за налагане на вето от отделни лидери или прокарване на външно влияние във вреда на общите цели на коалицията.

3. Същевременно да се намери механизъм за активно участие на граждани, граждански и неправителствени организации с идеи и с човешки, материални и финансови ресурси за реализация на основните цели. Без тях коалицията ще се бори просто за преминаване на изборния праг.

4. Ефективно използване на новите комуникационни модели и социални медии за създаване на диалогичен режим с избирателите и успешна реализация на т.3.

5. Пътна карта за създаване на единна организация с идейни фракции – без нея ще бъде повторена съдбата на РБ.

Успех!

Текстът е препубликуван от фейсбук профила на автора. Заглавието е на редакцията на „Терминал 3“.

SHARE
Доктор по икономика, управляващ съдружник на инвестиционна консултантска компания "Маконис". В дългогодишната си кариера на инвестиционен консултант е ръководил голям брой проекти за сливания и придобивания, бизнес оценки и финансирания в редица страни от Източна Европа и Ирландия.