SHARE

Днес Европейската комисия представи новия си евродоклад за състоянието на съдебната система у нас. В него са посочени шестте критерия за отпадане на Механизмът за сътрудничество и проверка, чрез който се следи за напредъка на България в съдебната система. От тях конституционните промени са извършени, но Комисията иска види практическо приложение и резултати след реформите в страната.

Шестте условия:

Условие 1: Приемане на конституционни промени, премахващи неяснотите относно независимостта и отчетността на съдебната система.

Условие 2: Подсигуряване на по-прозрачен и ефективен съдебен процес с приемането и прилагането на нов Закон за съдебната система и нов Гражданско-процесуален кодекс. Както и доклад за въздействието на тези нови закони, както и на процесуалните кодекси в наказателния и административния процес, особено в досъдебната фаза.

Условие 3: Продължаване на реформата на съдебната власт в насока на усилване на професионализма, отчетността и ефективността. Както и и годишни оценки на въздействието от тези реформи.

Условие 4: Извършването на професионално, непартийно разследване на подозренията за корупция по високите етажи, както и докладване на резултатите от разследването. Също така докладване за вътрешните проверки на държавните институции и оповестяването на сметките на високопоставените служители. 

Условие 5: Допълнителни мерки за превенция и борба с корупцията, особено по отношение на граничните служби и на ниво местна власт. 

Условие 6: Въвеждане на стратегия за борба с организираната престъпност, фокусирана върху тежките престъпления, прането на пари и системното конфискуване на придобитите от престъпници средства. Страната трябва да предостави доклад за новите и продължаващи разследвания, обвинения и осъдителни присъди в тази сфера.

“За последните 10 години България направи важен напредък в изпълнението на реформите по Механизма за сътрудничество и проверка”, заяви зам.-председателят на Европейската комисия Франс Тимерманс, който отбелязва, че “фокусът трябва да се измести към ключовите оставащи стъпки, за да бъдат достигнати целите на механизма и да бъде завършен важният процес за съдебна реформа и борба с корупцията и организираната престъпност”.

Тимерманс също така уточнява, че скоростта за приключване на Механизма за сътрудничество и проверка “зависи от това колко бързо могат българските власти да предприемат набелязаните оставащи стъпки по необратим начин, по начин, който не повдига съмнения за постигнатия до сега напредък”.

На Румъния също са поставени четири условия за отпадане на евронаблюдението. Между тях липсват конституционните и законови промени, които са поставени на България, но е изрично казано, че съседката ни трябва да засили компетентностите на своя Висш съдебен съвет, както и че трябва да представи доклади за изпълнението на процесуалните им правила.

SHARE