SHARE

Проучване на “Отворен парламент”, изготвено в последните дни на кампания за избори на XLIV Народно събрание, показва, че партиите са изхарчили общо близо 3,2 млн. лева в медиите. 

В края на предизборната кампания според данните от договорите с 34-те медии само два от регистрираните  субекти не са изразходвали средства. Това са: ПП Български демократичен център и ПП Национална републиканска партия.

Общият размер на финансирането на предизборната кампания на всяка една от партиите и коалициите не може да надхвърля 3 000 000 лв.

Според публикуваните данни за договори в 34-те медии 18 от регистрираните участници са изразходвали средства за медийна кампания, възлизащи общо на 3 184 862,79 лв. (без ДДС).

Към 23 март 2017 г. най-много средства са вложени за отразяването на предизборната кампания на ПП ГЕРБ – за реклама във включените в мониторинга медии са изразходвани 799 512 лв. (без ДДС). На второ място по разходвани средства е кампанията на КП „Реформаторски блок – Глас народен“ – 508 018 лв. (без ДДС), а на трето – БСП за България с 487 937 лв. (без ДДС).

Справка с регистъра за даренията в Сметната палата показва, че само половината от участващите в изборите формации са декларирали получаването на парични дарения – КП „АБВ-Движение 21“, КП „БСП за България“, ПП „Воля,“ КП „Движение Да България“ (Зелените, ДЕОС), ПП „Движение за радикална промяна Българската пролет“, ПП Дост, КП „Обединени патриоти“, КП „Реформаторски блок – Глас народен“, ПП Партия на Зелените и КП Нова република.

Всяко получено дарение трябва да се декларира в 7-дневен срок от получаването му.

Общата сума на даренията за политическите партии и коалиции възлиза на 1 211 087 лв., а тази на средствата на кандидатите – 738 615 лв.

В края на кампанията най-много дарения са привлекли от КП „Реформаторски блок – Глас народен“ – 284 190 лв. В допълнение към тази сума средства в размер на 122 488 лв. са дарили и кандидатите от коалицията.

От публикуваните към края на предизборната кампания договори става ясно, че Нова телевизия (623 573 лв. без ДДС) e привлякла най-много средства за отразяване на кампанията, следвана от bTV (567 131 лв. без ДДС) и БНТ (500 278 лв. без ДДС). От вестникарските издания най-много средства са насочени за реклама във в. „24 часа“ (126 666.66 без ДДС).

Най-голямата сума в единичен договор в тази кампания към момента представлява споразумението между КП „БСП за България“ и Нова телевизия, която стойност е увеличена от 142 856 лв. на 159 431 лв. без ДДС.

Съгласно Изборния кодекс медиите, които отразяват предизборната кампания на кандидатите, следва да публикуват сключените договори с тях в тридневен срок след подписването им и да ги премахнат не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.

Институтът за развитие на публичната среда отново провежда мониторинг на изпълнението на изискванията в кодекса. Проследяваме и данните в Регистъра на Сметната палата за деклариране на дарения и средства, получени от кандидатите.

В мониторинга са включени 11 регистрирани за парламентарните избори политически партии и 9 коалиции.

Наблюдението обхваща сайтовете на 44 медии – електронни и печатни – 10 телевизии, 3 радиостанции, 17 вестника и 14 информационни сайтове и агенции.

В края на предизборната кампания екипът ни публикува резултати от мониторинга с актуалност на данните към 23 март 2017 г.

Според Изборния кодекс заплащането на медийните услуги става предварително (т.е. преди съответното излъчване или публикуване) и при спазване на обявените от съответния доставчик ред, условия и цени, които трябва да са еднакви за всички.

Към 23 март 2017 г. 34 от включените в мониторинга медии са публикували информация за сключени договори с участници в изборите.

Останалите 10 медии  нямат сключени договори с участниците в предизборната надпревара или не са публикували такива. Това са: в. „Дума“, в. „Борба“, в. „Старозагорски новини“,  в. ‘Черноморски фар“, в. „Добруджанска трибуна“, в. „АрдаNews“, сайтовете – BGnes.com, Novini.bg и Blitz.bg, както и телевизия Алфа ТВ. Наблюдението ни показа, че в част от тези медии присъстваше партийно отразяване през изминалия месец.

Focus News и Радио Фокус са сключили общо 19 договора със следните участници в кампанията – КП „АБВ – Движение 21“, ДПС, КП „БСП за България“, ПП ГЕРБ, КП „Обединени патриоти“, КП „Реформаторски блок“ и КП „Нова република“. Те са публикувани на сайта на медийната група, но сумите в тях са заличени.

Информацията в сайта Topnovini.bg отново не дава яснота дали сумите по договорите са с включен ДДС. За целта на мониторинга сме приели, че те са без ДДС.

Разпределението на средствата за медии по партии и коалиции към 23 март 2017 г. е посочено в таблицата по-долу (за да прегледате информацията за всички участници, използвайте падащото меню в таблицата).

1Договорите на bTV с коалиция „Нова република“ и ПП ДРОМ включват и отразяването на кампанията в сайтовете и телевизионните канали, част от медийната група.

2Договорите на Nova с коалиция „Нова република“ включват и отразяването на кампанията в сайтовете и телевизионните канали, част от медийната група.

3Договорът на Bulgaria On AIR с ГЕРБ е за отразяване на кампанията в телевизията и радиото.

4След анекс към договор на БНТ с ПП „Движение за радикална промяна Българската пролет“, отразената сума в графиката е намалена спрямо данните от предишната ни публикация.

5В. „Труд“ има сключени договори с ПП ГЕРБ – Бургас, и ПП ГЕРБ – Варна, за публикации само в сайта www. trud.bg.

6Договорите на в. „24 часа“ с КП „РБ – Глас народен“, ПП ГЕРБ – Плевен, и ПП БСП – София, са само за публикации на сайта www.24chasa.bg.

7Договорите с в. „Стандарт“ са освен за печатното издание и за електронния сайт на медията.

8Всички договори, сключени с в. „Сега“ са за отразяване в електронното издание на вестника. Изключение прави договорът с ПП ГЕРБ, който е и за публикации в националния ежедневник.

9Договорите на в. „Марица“ с ПП ГЕРБ и КП Реформаторски блок са сключени само за печатното издание, докато всички останали са и за сайта на вестника.

10Всички договори, сключени от в. „Ние“ са и за отразяване на сайта на вестника. Изключение прави договор с КП Реформаторски блок на стойност 750 лв. без ДДС, който е само за печатното издание.

11Договорите на вестниците „Дневник“ и „Капитал“ включват публикации за сайтовете и печатните издания.

Мониторингът ни включва и безвъзмездните договори за отразяване на кандидатите, публикувани от тв „Евроком“. От телевизията са обявили общо 11 договора за безвъзмездно отразяване. Те са със следните участници – ПП „Движение за радикална промяна Българската пролет“, КП „Коалиция на недоволните“, ПП „Воля“, КП „БСП за България“, ПП ГЕРБ, ПП Партия на Зелените, ПП Възраждане, КП КОЙ – Българската левица и Зелена партия, ПП Национална републиканска партия, ПП Българско национално обединение и КП „Реформаторски блок – Глас народен“.

Промените в Изборния кодекс от 2016 г. изискват доставчиците на медийни услуги да обявяват на интернет страниците си информация и за безвъзмездните договори, сключени във връзка с предизборната кампания.

Според Изборния кодекс партиите може да финансират предизборната си кампания със собствени средства на партията, средства на кандидатите и дарения от физически лица.

Коалициите от своя страна, може да финансират предизборната си кампания със собствени средства на партиите, които участват в нея, средства на кандидатите и дарения от физически лица, направени на партията в коалицията, която е определена да отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с кампанията ѝ.

Окончателните данни от мониторинга ще бъдат публикувани след изборния ден, когато ще е изтекъл срокът, в който медиите следва да са публикували всички договори, сключени по време на кампанията.

*Текстът е препубликуван от сайта “Отворен парламент” в редактиран вариант.