SHARE

Както на всеки Великден папа Франциск се обърна към града и към света Urbi et Orbi с пасхално послание. В него той призова световните лидери да намерят решение на разрастващите се конфликти, осъди “старите и нови робства” като трафика на хора, експлоатацията и дискриминацията и се помоли за конфликтните точки в света като Украйна и Сирия, както и за бъдещето на Европа.


Предлагаме пълния текст на папското послание:

Скъпи братя и сестри, Христос воскресе!

Днес по целия свят църквата подновява чудесното послание на първите ученици: „Христос възкръсна!“ – „Наистина възкръсна, както беше предрекъл!“.

Древният празник Пасха,  възпоменаващ освобождението на еврейския народ от робството, достига тук своя завършек: с възкресението Исус Христос ни освободи от робството на греха и ни разкри пътя към вечността.

Всички ние, когато сме подвластни на греха, изгубваме пътя на доброто и вървим като изгубени овце. Но самия Бог, нашия Пастир, дойде да ни потърси,  а за да и спаси се снижи до унижението на кръста. Днес можем да провъзгласяхме: „Възкръсна Добрият пастир, който заради своето стадо посрещна смъртта, алелуя!“.

Във всички времена Възкръсналият пастир неуморно ни търси, неговите изгубени братя в пустините на света.  И чрез знаците на Страданието – раните на неговата милосърдна любов – ни привлича към своя път, пътя на живота. И днес Той взима върху си многобройни наши братя и сестри, угнетени от злото в неговите разновидности.

Възкръсналият пастир продължава да търси изгубилите се в лабиринтите на самотата и емаргинацията; помага им чрез братята и сестрите, които ги приближават с уважение и нежност и предават Неговия глас, вече изгубен, който призовава за приятелство с Бог.

Поема върху си жертвите на стари и нови робства: нечовешки труд, незаконни трафици, експлоатация и дискриминация, тежки зависимости. Поема върху Си деца и юноши, които са лишени от своята безгрижност, за да бъдат експлоатирани; както и с наранени сърца от домашните насилия.

Възкръсналият пастир придружава принудените да напуснат родната земя поради въоръжени конфликти, терористични атаки, природни бедствия, потиснически режими. На тези мигранти по принуда Той им помага да срещнат братя под всяко небе, за да споделят хляба и надеждата по общия път.

Нека в комплексните и понякога драматични събития в живота на народите Възкръсналият Господ да води търсещите справедливост и мир; да дари на отговорните за нациите смелостта да се избегне разрастването на конфликтите и бъде прекратен трафикът на оръжие.

Нека да подкрепи ония, които активно полагат усилия, за да облекчат и утешат гражданското население в Сирия, жертва на война, която продължава да сее ужас и смърт.

Нека дари мир на Близкия изток, особено Светата земя, както Ирак и Йемен.

Нека  не липсва близостта на Добрия пастир към населението на Южен Судан, Судан, Сомалия и Демократична република Конго, объркани от продължаващите конфликти, утежнявани допълнително от глад, който застрашава и някои африкански райони.

Нека Възкръсналият Исус подкрепи усилията за общото благо на обществата, особено в Латинска Америка, които понякога са белязани от политически и социални напрежения, достигнали до насилие в някои случаи. Нека подкрепи усилията за  изграждането на мостове на диалог, постоянство в борбата срещу корупцията и в търсене на стойностни мирни решения на противоречията, в името на прогреса и укрепването на демократичните институции, в пълен респект на правовата държава.

Нека Добрият пастир помогне на Украйна, все още измъчена от кървавия конфликт, за да намери хармонията и придружава инициативите за облекчаване драмата на страдащите от последствията.

Нека възкръсналият Господ, който не престава да изпълва европейския континент със своите благодати, да дари надежда на преминаващите кризи и трудности, особено поради голямата безработица, засягаща особено младежите.

Скъпи братя и сестри, тази година християните честват заедно Пасхата. Нека така отекне в един глас по всички краища на земята най-прекрасната вест: „Господ наистина възкръсна, както бе предрекъл!“. Той, който победи мрака на греха и смъртта, нека дари мир на нашите дни.

Преводът на папското послание е изготвен от Радио Ватикана. Акцентите са на редакцията на „Терминал 3“.

Снимка: L’Osservatore Romano/AP

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.