SHARE

Съюзът на съдиите в България осъди намеренията на управляващите от ГЕРБ и „Обединени патриоти“ да наложат забрани върху финансирането на магистратските организации, като ги определи като „абсурдни“ и присъщи на недемократични държави, тъй като подобни ограничения съществуват в Русия, а правителството на Виктор Орбан в Унгария, което е заплашено от процедура за нарушаване на върховенството на закона от ЕС, наскоро се опита закрие университет заради чуждестранното му финансиране.

Публикуваме пълния текст на декларацията. Акцентите са на редакцията на „Терминал 3“. 

Съюзът на съдиите в България счита, че внесеният в края на работния ден на 4.07.2017 г. от народни представители в 44-ото Народно събрание проект за изменение на ЗСВ неприкрито цели да препятства упражняването на правата на магистратите да се сдружават в професионални организации.

Независимо от реакцията на почти всички български магистратски организации по повод последните изменения в ЗСВ и при пълно незачитане на изпратените до различни институции становища на Европейската съдийска асоциация и МЕДЕЛ (Европейски магистрати за демокрация и свободи) в законопроекта се въвежда задължение за действащите магистрати да декларират членство в професионални организации. Както отбеляза в своето становище Европейската съдийска асоциация, въвеждането на такова задължение „не преследва легитимна цел, подкопава правото на сдружаване и влиза в разрез с неотдавна съгласуваната в София политика за укрепване – а не за уязвяване – на тези сдружения“. Такава политика са декларирали, че ще следват, министрите на правосъдието на страните от Съвета на Европа, приемайки План за действие за независимост на съдебната власт на срещата в София на 21 април 2016 г.

Внесеният законопроект препятства не само сдружаването на магистрати в техни професионални организации, но и им забранява да участват в управителни органи на общи сдружения с представители на други юридически професии, каквато организация например е Съюзът на юристите в България. Не е нужно да се излагат доводи защо такава забрана е абсолютно нелепа.

Законопроектът въвежда и забрана дейностите на професионалните магистратски организации да бъдат финансирани чрез участие в проекти. Държим да отбележим, че участието на съсловните организации в такива проекти е необходимо, за да се обезпечат дейности като организиране на професионални дискусии, обучения, срещи между магистрати, участие на външни лектори, обмен с чуждестранни колеги, издаване на наръчници, справочници и друга правна литература.

Не само Съюзът на съдиите в България, а и останалите професионални организации на съдии и прокурори са използвали проектно финансиране за организиране на такива дейности. Абсурдни и присъщи само на ширещо се в недемократични общества разбиране са доводите, изложени в мотивите към проекта, че се налага предлаганото ограничение, за да се предотвратят зависимости от „чуждо“ влияние. Финансовата подкрепа за проекти на български неправителствени организации се извършва в рамките на партньорство, в което много често страна е и българската държава. Много от тези проекти са по програми на институциите на Европейския съюз и по тези програми освен НПО финансиране получават и държавни институции.

Категорично се противопоставяме и на частта от законопроекта, с която за пореден път представители на законодателната власт се опитват да осигурят „кариерни бонуси“ за членовете на ВСС и припомняме, че последният такъв опит беше отхвърлен категорично от парламентарното мнозинство при приемането на последните промени в ЗСВ. Опитът проектът да бъде прокаран за приемане на първо гласуване в Комисията по правни въпроси по-малко от 24 часа след неговото внасяне изразява стремеж за пълно пренебрегване на демократичните парламентарни правила и практики и е доказателство за нелегитимност на преследваните цели. Те ясно бяха заявени и на заседанието на същата комисия на 5.07.2017 г. и категорично дават основание да се обобщи, че вносителите се стремят да осигурят поощрения за членовете на ВСС, въвеждайки за „редовите“ магистрати ограничения, забрани и задължения.

Призоваваме вносителите на законопроекта и парламентарните политически сили, към които те принадлежат, да проявят отговорно и държавническо поведение и да оттеглят така направените предложения. Приемането им за пореден път ще подкопае усилията за утвърждаване на страната ни като европейска държава със стабилен и предвидим правов ред, в рамките на който обществената дискусия се насърчава, а не се препятства и забранява.

София,
6.07.2017 г., Управителен съвет на ССБ

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.