SHARE

Съюзът на съдиите в България разкритикува липсата на прозрачност при номинирането на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, което противоречи на препоръките на Европейската комисия, и задава на кандидатите няколко въпроса по отношение на техните убеждения като бъдещи ръководители на магистратите, същите въпроси, които организацията задава и на кандидатите от съдийската квота във ВСС:

1. Считате ли, че сегашното устройство и структура на ВСС гарантират осъществяването на възложените на този орган от конституцията и Закона за съдебната власт функции?

2. Какво е становището ви относно дейността на досегашния състав на ВСС в неговия мандат в следните области:

– защита на независимостта на съдебната власт и на нейния авторитет;

– осигуряване на прозрачно и предвидимо кадрово развитие на съдиите;

– избор на председатели на съдилища и техни заместници;

– дисциплинарна отговорност на съдиите;

– превенция на корупцията в органите на съдебната власт;

– обезпечаване на условията на работа на съдиите и на техните осигурителни и трудови права;

– реформа на съдебната карта?

3. Каква е оценката Ви за начина на вземане на решения в дейността на сега действащия ВСС, бихте ли променили и какво точно в този процес?

4. Какво е необходимо да се промени и ако бъдете избрани, какви действия ще предприемете за това в следните области от дейността на следващия ВСС:

– защита на независимостта на съдебната власт и на нейния авторитет;

– осигуряване на прозрачно и предвидимо кадрово развитие на съдиите;

– избор на председатели на съдилища и техни заместници;

– дисциплинарна отговорност на съдиите;

– превенция на корупцията в органите на съдебната власт;

– обезпечаване на условията на работа на съдиите и на техните осигурителни и трудови права;

– реформа на съдебната карта?

5. Какви конкретно качества считате, че следва да притежават бъдещите председател на ВКС, председател на ВАС и главният прокурор, така че профилът им да съответства на изискванията на закона за заемането на съответната длъжност?

6. Как бихте постъпили, ако стане невъзможно в следващия ВСС да осъществите концепцията, която сте защитили пред своите колеги избиратели?

Публикуваме цялото обръщение на Съюза на съдиите към народните представители, като акцентите са на редакцията на „Терминал 3“. 

Обръщение

От Съюза на съдиите в България към народните представители от 44-ото Народно събрание относно предстоящия избор на членове на ВСС от парламентарната квота.

Уважаеми дами и господа народни представители,

Висшият съдебен съвет е държавният орган, който управлява съдебната власт в България, и доброто му функциониране предопределя успеха на съдебната реформа. В последния доклад на Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка изборът на новия състав на Висшия съдебен съвет през 2017 г. е определен като едно от най-важните изпитания пред нашата страна. Съдиите в Република България на 17 и 18 юни 2017 г. произведоха успешен избор на шестима членове от професионалната квота на съдийската колегия в бъдещия Висш съдебен съвет. Изборът беше предшестван от сериозен дебат за качествата на кандидатите и по преобладаващото мнение беше честен и открит. Ние като действащи съдии изпълнихме своя дълг. Избирателната активност достигна близо деветдесет процента – нещо невиждано на общи парламентарни избори през последните десетилетия.

Съюзът на съдиите в България изпитва удовлетворение, че дългогодишните усилия на организацията за законодателно въвеждане на принципа „един магистрат – един глас“ при избиране на Висшия съдебен съвет са отразявали действителните стремежи на съдиите да участват пряко в изборния процес.

Не така стои въпросът с друг принцип, установен като международен стандарт: съдиите – членове на Висшия съдебен съвет, избрани от техни колеги съдии, трябва да съставляват голямо мнозинство от членовете (Становище №10/2007 г. на Консултативния съвет на Европейските съдии, Страсбург 21-23.11.2007 г.).

Ясно е, че този международен стандарт не се постига при настоящото конституционно устройство на органа – от четиринадесет членове на съдийската колегия и двадесет и пет на пленума само шест са членовете съдии, избирани пряко от действащи съдии. Ето защо за нас е толкова важно и възлагаме такива големи надежди на народните избраници при предстоящия избор от парламентарната квота във Висшия съдебен съвет да влязат почтени и достойни професионалисти.

Европейската комисия в споменатия доклад дава конкретна препоръка към Народното събрание: да се гарантира прозрачен избор на членовете на бъдещия Висш съдебен съвет, като преди избора на членовете от парламентарната квота следва да се проведе публично изслушване в Народното събрание и да се даде възможност на представителите на гражданското общество да коментират кандидатите. Публичното изслушване на кандидатите е предвидено да се осъществи само пред Комисията по правни въпроси, докато в пленарната зала на Народното събрание депутатите ще трябва да вземат решение само въз основа на доклада на комисията и представянето на кандидатите от вносителите.

Имената на кандидатите вече са известни, както и имената на народните представители, които ги предлагат. За нас като професионална организация е важно да научим как точно народните представители са избрали своите кандидати сред хилядите юристи в страната с най-малко петнадесетгодишен юридически стаж и високи професионални и нравствени качества. Прозрачността на процеса по номиниране е важен и за самите кандидати. Много от тях са действащи съдии и прокурори. Номинацията им обективно трябва да се основава на високи качества, а не на партийни пристрастия.

В момента тече 14-дневният срок за допуснатите кандидати да представят писмени концепции за бъдещата си работа като членове на Висшия съдебен съвет. Предлагаме при подготовката на концепциите си кандидатите да се запознаят с въпросите, които Съюзът на съдиите в България постави към всички кандидати от професионалната квота.

Тези въпроси синтезират очакванията на професионалната ни общност към бъдещия Висш съдебен съвет. Концепциите на вече избраните кандидати от професионалната квота, достъпни на сайта на Висшия съдебен съвет, показват кои са печелившите идеи.

Процедурните правила за избор на членове на ВСС от Народното събрание предвиждат предложенията за кандидати до Комисията по правни въпроси да включват и изразени становища за качествата на кандидатите от професионални организации. В редките случаи, когато има приложени такива, няма да откриете становище от Съюза на съдиите в България – най-старата и многобройна съдийска професионална организация.

Въпреки заявките на някои от парламентарно представените политически сили, направени дори и в предизборните им програми, че номинирането на кандидати от квотата на Народното събрание ще стане след консултации с професионалните магистратски организации, нашето мнение не е търсено нито за отделни кандидати, нито принципно за профила, за сбора от качества, на които трябва да отговаря всеки кандидат. Вероятно това е резултат от изострената в последно време негативна кампания срещу нашата организация. Запазваме си правото като юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано за осъществяване на общественополезна дейност, до крайния срок да внесем в Комисията по правни въпроси към Народното събрание становища и конкретни въпроси към отделни кандидати.

Чухме оценки от лидери на парламентарно представени партии, че добрият кандидат не взема страна по сегашните спорове в съдебната система. Това е погрешно. Споровете във Висшия съдебен съвет с изтичащ мандат не са личностни, а принципни. Те представляват сблъсък на ценности. Благодарение на тях българските граждани разбраха, че съдебната система се нуждае от реформиране, а не от „успокояване“. Кандидатите за следващия състав на Висшия съдебен съвет трябва да имат отношение към тези въпроси.

Уважаеми народни представители, разчитаме на вашата държавническа мъдрост да прецените обективно професионалните качества на кандидатите и тяхната почтеност и да не правите компромис със съвестта си в името на криворазбран политически консенсус. Призоваваме онези от вас, които номинираха кандидати за членове на ВСС, да огласят публично как са взели решението да подкрепят конкретните, предложени от тях юристи. Призоваваме също така всички парламентарно представени политически сили, особено заявилите намерения в тази насока, да се ангажират с конкретни действия за спазване на международно признатите стандарти, изискващи значително мнозинство на съдиите, избрани от съдии в колективния орган, осигуряващ администрирането на дейността на съдилищата и решаващ кадровите и дисциплинарните въпроси по отношение на съдиите.

София, 26.06.2017

Управителен съвет
на Съюза на съдиите в България

Снимка: Георги Кожухаров/Дневник

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.