SHARE

“Ако човек държи парите си в чужбина и ако това са немалко количество пари, то той винаги се намира в състояние на зависимост от държавната система на тази страна, в която се намират парите му. Трябва да освободим хората  от тази зависимост!” (25.04.2013)

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.