SHARE

Какво всъщност е емоджи? В българския език използваме по-скоро термина емотикон. В действителност емотикони са личицата, които създаваме чрез знаците на клавиатурата – усмихнато J, намръщено L, намигащо 😉

Емоджитата са картинки, които също могат да бъдат личица или пък други неща – животни, места, храни и напитки и др.

Всъщност емоджитата не са просто картинки, те са визуален език, чрез който можем да общуваме по-директно. Неслучайно Оксфордският речник избра за дума на 2015 г. емоджито, което изобразява лице със сълзи от смях.

Официално одобрените картинки от Уникод консорциума са 1824, разпределени в 9 категории (http://emojione.com/).

EMOJI 1

А постоянно се добавят нови и нови емоджита. Ето някои от последните 72, които бяха включени официално наскоро – личице с каубойска шапка, личице-клоун и лъжливо Пинокио личице:

EMOJI 2Как обаче да изберем най-подходящото емоджи в онлайн комуникацията си от толкова много на брой? За това се е погрижил екип от учени с ръководител Мартин Бенджамин от Федералния технологичен институт, Лозана, Швейцария. Мартин е лингвист, лексикограф и антрополог. Той поддържа и Глобалния онлайн жив речник към проекта Кумуси. Учените са свързали емоджитата със съответстващите им думи или изрази на 70 езика, сред които е и българският. Можем да си инсталираме безплатно и лесно следното приложение за онлайн комуникация: http://telegram.org, а после вътре с търсене бързо да намерим речника със съответствия между емоджита и български изрази. Той се нарича emojiworldbot.

Ако напишем думата усмивка, ще бъдат намерени следните емоджита, от които можем да си изберем подходящите:

EMOJI 3Ако изберем емоджито с дяволчето и проверим какви български думи му съответстват, ще излезе следният резултат:

лице, усмивка, приказка, фантастичен, рога, усмихнато лице с рога

Но ако напишем думата весел, няма да излязат никакви емоджита. Това означава, че има нужда от още изрази на нашия език, които да се асоциират с даденото емоджи.

Създателите на речника вярват, че с помощта на носителите на различните езици ще могат да подобрят речника си. Затова те предлагат и забавна игра. В тази игра пред нас се появява едно емоджи, а после и въпрос дали можем да дадем дума за него, която обаче да не повтаря съхранените вече думи.

Например в следващото емоджи виждаме облак, от който вали сняг. Емоджито вече е свързано с думите: време, облак със сняг, студен, сняг. Но забелязваме, че липсва хубавата българска дума снеговалеж. Затова я добавяме като предложение и я изпращаме към екипа от учени.

EMOJI 4Ако не се сещаме за друга дума или израз, прескачаме емоджито и получаваме следващото поред.

Създателите на речника между емоджита и 70 други езика вярват, че работата им ще спомогне за по-лесната и коректна комуникация между хора, говорещи различни езици и имащи различни национални традиции.