SHARE

Трайче Чатмов разказва за емоционалния си опит в няколко аспекта на човешкия живот с изложбата „Креативност и мизерия“. От сряда тя приема посетители в галерия Gallery 2.0 и ще бъде там до 2 октомври 2017 г.

Предизвикателството, което Чатмов си поставя, е по визуален начин да предаде на любителите на изкуството естеството на човека, най-дълбоката, искрена и съществена природа, която следват хората от момента на раждането до края на живота си.

Изглежда съвсем естествено, че той избира експресионистичния визуален стил за това дълбоко и лично разкриване на собствените си чувства и преживявания. Защото само чрез яркото изразяване на цвета и асиметричната естетика могат да бъдат уловени най-искрените, оригинални и чувствителни фрагменти от емоционалния жизнен път на автора.

Трайче Чатмов по време на премиерата в Gallery 2.0 Снимка: Лъчезар Апостолов

Като се има предвид, че чувствата са най-важното сетиво на човешкия живот, художникът със собствен ритъм рисува емоционалните си преживявания и по този начин дава израз на собствените си възприятия.

Основният мотив в картините от цикъла „Креативност и мизерия“ е вярата, че хората трябва да бъдат смятани за център на света – антропоцентричното представяне на емоционалния живот. Чрез изграждането на тематични мостове между личното и колективното, интимното и социалното Чатмов рисува човешки фигури, които се обичат и мразят, сблъскват се със своите пороци, изкушения и страсти. Особено интересен аспект е тенденцията на художника да подчертае всеки недостатък на човек или тяло, което по своята същност съдържа по-дълбоко значение, а това е стремежът да се вплете „невидимата“ и често неудобна част от съществуването – емоцията, която е индивидуална и неповторима за всеки индивид.

В своите творби, с проницателност, характерна за него, Чатмов представя конкретни преживявания, като се стреми да ги нарисува с искреността на дете. С това цели да представи своя момент на вдъхновение такъв, какъвто го е почувствал, когато за пръв път е изпитал емоцията. Имайки предвид, че художникът избира експресионизма като начин на изразяване, се забелязва неговото обръщане към авангардното възприемане на рисувания свят, което невинаги е приятно и удобно, а, напротив, често оставя човека объркан, изгубен и натоварен с много емоции.

Използвайки ярки и привидно хаотични контрастни тонове, той създава нови композиции, които с огромно умение успяват да представят без думи, форми, съставени от нефигуративни и почти абстрактни линии, които само в хармонията на вътрешната композиция разкриват емоционални вълни на объркване, радост, гняв, агресия, любов, вълнение…

Въпреки това Чатмов не пропуска и пресъздаването на някои ежедневни и привидно обикновени емоционални впечатления като поздрава или лично възприемане на пороците. Изразявайки изключителната си енергия и въображение, той успява всичко, което в ежедневието е изгубило статута на чудо, да го изобрази по нов и енергичен начин, който може дълбоко да провокира, възбуди или разстрои наблюдателя на показаните творби в цикъла „Креативност и мизерия“.

В сърцевината на идеята да нарисува преживяването, без да премине към неговото идеализиране, а чрез специфичната динамика на собствения оригинален художествен израз, Чатмов създава картини, които въпреки че носят есенцията на неговото лична емоция, все пак имат силата да го направят наблюдател на собствените му чувства. Заемайки позицията, че животът е урок, който се учи чрез сетивата и чувствата, и то единствено чрез личното, искреното, недокоснатото, първоначално изживяване на всяко сетивно обстоятелство, Чатмов в сърцевината на своя художествен разказ рисува голямата мозайка, наречена Живот. Като рисува собствените си парчета от уникалния си емоционален пъзел, той открива нови визуални аспекти на човешкото изживяване, които могат да разчувстват или разстроят неговата публика, или да предизвикат огледални емоционални състояния, но в никакъв случай не могат да оставят зрителя безразличен.

Дали Чатмов се е справил с предизвикателството можете да научите, като посетите изложбата до 01.10 (неделя) в Gallery 2.0.

Автор: Ели Василиевска Илиевска
Снимки: Лъчезар Апостолов

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.