SHARE

На 1 яунари 2019 година единната парична единица на ЕС навършва 20 години. Създаването на икономически и паричен съюз е завършващият етап от изграждането на единен пазар между държавите от ЕС, без който сливането на икономическите интереси на европейските народи не би било пълно и не би позволило извличането на максималния ефект от свързването на отделните икономики в Европа в обща пазарна система.

Да се надяваме, че през 2019 година в Европа ще имаме достатъчно прозорливост и разум, за да преодолеем бесовете, който отново сеят омраза, разделение и егоизъм. И които съзнателно или поради безотговорност, искат да потопят отново Стария континент в разделение, антагонизъм и разруха!

Да се надяваме също, че тази част от българското общество, която иска страната ни да бъде истинска европейска демокрация и неразделна част от Европа, ще се мобилизира, за да излъчи адекватни носители на стремежа да бъдем равни с другите европейски народи. И в предстоящите европейски избори, и дай Боже, в нови избори на национално ниво, които да позволят България отново да има адекватно, подготвено и отговорно проевропейско правителство.

Публикуваме текст на Европейската централна банка по повод ползите от еврото.

Еврото съществува от 20 години и през това време се доказа като стабилна и надеждна валута. Ние в ЕЦБ заедно с централните банки на държавите от еврозоната се грижим за еврото, за да сте сигурни, че парите ви са защитени и за да се възползвате от множеството предимства на единната валута – днес и в бъдеще.

Стабилност и просперитет

И вие като повечето хора вероятно се стремите към икономическо благоденствие – искате добра работа, с която да издържате себе си и семейството си. Като централна банка ние поддържаме цените стабилни и по този начин подпомагаме растежа на икономиката и разкриването на нови работни места. Основната ни задача е да поддържаме ценова стабилност. Тя създава условия за благоденствие и икономическа стабилност в едно предвидимо бъдеще. Стабилните цени имат значение и в ежедневието. Те ви дават сигурност за бъдещата стойност на парите ви и позволяват на предприятията да инвестират и растат. Бъдете спокойни – едно евро днес ще бъде едно евро и утре.

По-силни заедно

Всички ние в Европа сме част от една общност, отличаваща се с културно многообразие и споделени ценности. Заедно искаме да запазим мира, демокрацията и свободата. Искаме и по-голямо икономическо благоденствие и по-силен глас на международната сцена.
Обединението ни в най-големия търговски блок в света и създаването на единния пазар за Европа са стъпки напред към постигането на тези цели. Еврото ускорява европейската интеграция, като позволява на хората от страните в еврозоната да се възползват от предимствата на единния пазар.

Евробанкнотите и евромонетите в джоба ни са осезаем символ на европейското единство. Еврото ни дава чувство за принадлежност и всекидневно ни напомня колко много сме постигнали.

С еврото е лесно

Еврото в портфейла ви може да се използва в 19 европейски страни – няма нужда да обменяте пари и да плащате свързаните с това такси. То прави пътуването до тези страни по-удобно и по-евтино, а също улеснява и други житейски аспекти като обучение, работа или живот в чужбина. Еврото позволява на потребителите в еврозоната непосредствено да сравняват цените и да извършват трансгранични плащания. Еврото също така облекчава опасенията на предприятията относно обменните курсове.

Знаете ли тези факти?

През двете десетилетия от въвеждането на еврото до днес цените в еврозоната са стабилни.

От 1 януари 1999 г. до днес средната инфлация е 1,7%. Това е под средния темп на инфлация в отделните страни през 70-те, 80-те и 90-те години на ХХ век – преди въвеждането на еврото.

Откакто сме заедно, сме по-богати.

Брутният вътрешен продукт (БВП) на човек от населението в ЕС вероятно би бил с до 1/5 по-нисък днес, ако не беше осъществена интеграцията след Втората световна война.

Еврозоната е една от най-големите и силни икономики в света.

Тя е на второ място по БВП на човек от населението сред водещите световни икономики.

Еврото е сред най-значимите валути в света.

Делът на международните плащания в евро и в долари е почти еднакъв, а еврото е втората най-предпочитана световна валута за получаване и отпускане на заеми.

Еврото се радва на силна и растяща обществена подкрепа.

Съгласно резултатите от проучването Евробарометър от пролетта на 2018 г. три четвърти от жителите на еврозоната (74%) подкрепят еврото. Това е най-високото ниво на подкрепа от 2004 г. насам.

В ЕС живеем в мир вече над 70 години.

Уводът е написан от Христо Христев, преподавател по право на Европейския съюз. Текстът е препубликуван от страницата на Европейската централна банка. 

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.