SHARE

Всички се притесняваме за зъмърсяването на въздуха. В Лондон също както в София нивата на замърсяване превишават допустимия здравословен лимит (там, разбира се, и мащабът е различен). 

Но от британската столица имат интересно решение – т.нар. Градско дърво, или CityTree, продукт на компанията Green City Solution.

Инсталацията е едновременно пейка и филтър на въздуха – който има капацитета да пречиства 275 пъти по-успешно от едно дърво. 

Стената съдържа мъхове и разстения, които поглъщат прах, въглероден диоксид и озоноразрушаващи газове от въздуха. В него също така е вградена система за следене на нивата на замърсяване, температурата на въздуха и чистотата на водата. А цялата инсталация се захранва от соларни панели, което я прави изцяло самоиздържаща се.

Компанията Green City Solution е немска и е поставила „Градските дървета“ вече в няколко града.

„Няма лесно решение, затова заедно с намаляване на въглеродните емисии и колите по пътищата искаме да изпробваме и да се поучим от тази нова технология“, казва Джеймс Кукси, директор на Цетрален Лондон където е разположено първото „Градско дърво“ в британската столица.

Подобни инсталации вече са сложени или се планира да бъдат поставени също в Берлин, Париж, Брюксел, Амстердам, Осло, Хонконг и др.

 

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.